DADES DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT

DADES DEL REPRESENTANT DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT.

Imprescindible annexar autorització que acrediti la representació i fotocòpia del DNI/NIE del titular i representant
Mateixes dades del titular.
Text per identificar Refresca CAPTCHA

La presentació de la reclamació davant l'Oficina del Customer Counsel (OCC) implica la teva autorització a l'esmentada OCC per sol·licitar a l'empresa objecte de la reclamació, la informació estrictament necessària per gestionar i resoldre la reclamació. Així mateix, aquest formulari serà facilitat a la companyia reclamada amb l'única finalitat de gestionar la teva sol·licitud

 

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:

Responsable del tractament

AGBAR, S.L.U. con NIF B-63152664 i domicili social a Madrid, carrer Santa Leonor, número 39.

Finalitats

Prestació del servei de gestió de la reclamació presentada per mitjà del present formulari.

Realització d’enquestes per qualsevol  medi (inclòs telefònic o por coreu electrònic) relacionades amb el servei de gestió de reclamacions.

Drets dels interessats

Pot oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim i exercitar els seus drets d’accés, rectificació i supressió i altres que li reconeix la normativa de protecció de dades enviant un correu  electrònic a customercounsel@customercounsel.com, com es detalla en la informació addicional sobre protecció de dades personals. També  pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, en aquest cas l’Agència Española de Protecció de Dades (www.aepd.es) o  la de la seva regió

Informació addicional

Pot obtenir la informació addicional sobre el tractament de les seves dades personals en la Política de privacitat del Customer Counsel.  https://www.agbar.es/wp-content/uploads/sites/6/2022/06/Agbar_CC_POLITICA-DE-RGPD-2022-CAT_.pdf

 

Si vol , pot adjuntar :

- Documentació justificativa de les seves peticions.
-Documentació que s'hagi intercanviat amb l'empresa en relació amb la reclamació .

Adjunti un o varis fitxers. Per adjuntar més d'un fitxer premi la teclar Ctrl i seleccioni els fitxers que desitja adjuntar.

DADES DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT

DADES DEL REPRESENTANT DEL TITULAR DEL SUBMINISTRAMENT.